SKF – måske den førende lejeproducent – globalt set

ZÜLAU A/S har været SKF forhandler siden starten af 90’erne og er tidligere blevet kåret som Årets SKF forhandler.

Vi har arbejdet med de fleste leje opgaver inden for industrien og står for nytænkning af forskellige applikationsløsninger inden for følgende brancher:

Med udgangspunkt i denne baggrund kan ZÜLAU A/S hjælpe med problemløsninger og forbedringer i en lang række af applikationer.

ZÜLAU var en af de første der var fremme med keramiske løsninger i samarbejde med SKF.

ZÜLAU kan tilbyde undervisning igennem SKF

En undersøgelse foretaget af SKF i Sverige viste, at af alle havarier, som kunne henføres til lejefejl, skyldtes størsteparten et af nedenstående årsager:

• 36% utilstrækkelig eller forkert smøring af lejer
• 34% udmattelse i lejet
• 16% forkert montering
• 14% forurening

For at undgå havarier og dermed mistet produktion er det vigtigt at have det fornødne kendskab til korrekt smøring samt montering og demontering af alle lejetyper.

Ved havari er det især vigtigt at kunne gennemføre et hurtigt og korrekt skift af lejer, således at tiden for driftsstop minimeres

SKF tilbyder en række kurser, såvel fastlagte som kundetilpassede kurser.

Kurserne kan foregå enten i SKF’s lokaler, eller hos jer i jeres virksomhed.

SKF afholder bl.a. kurser i:
• Montering og demontering af lejer m.v.
• Lejeteknik/vedligehold
• Vibrationsmåling
• Tilstandskontrol
• Kundespecifikke kurser, tilrettelagt efter kundernes behov

SKF Hovedkatalog, klik her…
SKF Værktøjer og vedligehold, klik her…
SKF website, klik her…